ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 061-53250059 تماس حاصل نموده یا به آدرس آبادان-اميرآباد-فاز صفريک-روبروي درب شماره3 منازل پتروشيمي ساختمان نورهان شماره واتس آپ/تلگرام09127994186 مراجعه نمایید.